گروه های مرتبط
نوع


فروشندگان کارتن جعبه تهران و شهرستان ها

فروشگاه
شرکت تک کارتن اسپادانا
اصفهان
 
برش مقوا,جعبه با لبه کامل پوشش دهنده,جعبه بایگانی,جعبه بدون چاپ یا جعبه خام,جعبه بسته بندی کاغذ,جعبه پاکتی,جعبه درب دارو...
فروشگاه
شرکت کارتن کار
قم
 
برش کارتن,جعبه بدون چاپ یا جعبه خام,جعبه بسته بندی کتاب,جعبه پیتزایی,جعبه جا لیوانی,جعبه دایکات خود قفل شونده,جعبه درب د...
فروشگاه
آریو کارتن زارعی
رباط کریم
 
برش کارتن,کارتن چند لایه,کارتن کیبوردی,کارتن لمینتی,کارتن معمولی
تولیدی
شرکت کارتن سبز
کرج
 
برش کارتن,جعبه بایگانی,جعبه بدون چاپ یا جعبه خام,جعبه بسته بندی کاغذ,جعبه بسته بندی کتاب,جعبه پاکتی,جعبه پیتزایی,جعبه تل...
فروشگاه
کارتن سازی آریا پک
ری
 
برش کارتن,جعبه بدون چاپ یا جعبه خام,جعبه بسته بندی کتاب,جعبه بسته کیفی,جعبه پاکتی,جعبه پوشش پاکت نامه ای,جعبه پیتزایی,جع...
فروشگاه
کارتن سازی پژمان
رباط کریم
 
برش کارتن,کارتن ای فلوت,کارتن با چاپ فلکسو,کارتن بی فلوت,کارتن جعبه بهداشتی,کارتن جعبه خرما,کارتن دایکاتی,کارتن سه لایه ...
تولیدی
نیکو پک
تهران
 
برش کارتن,برش مقوا,جعبه با لبه کامل پوشش دهنده,جعبه بایگانی,جعبه بدون چاپ یا جعبه خام,جعبه بسته بندی کاغذ,جعبه بسته بندی...
فروشگاه
تولید تخصصی کارتن میوه جهت صادرات
تهران
 
برش کارتن,برش مقوا,جعبه با لبه کامل پوشش دهنده,جعبه بایگانی,جعبه بدون چاپ یا جعبه خام,جعبه بسته بندی کاغذ,جعبه بسته بندی...
فروشگاه
مرکز تخصصی کارتن پلاست
 
برش کارتن,برش مقوا,جعبه با لبه کامل پوشش دهنده,جعبه بایگانی,جعبه بدون چاپ یا جعبه خام,جعبه بسته بندی کاغذ,جعبه بسته بندی...